ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΜΑΣΤΟΙ

Οι σωληνωτοί μαστοί εμφανίζονται όταν ο ιστός του μαστού δεν αναπτύσσεται σωστά κατά την εφηβεία. Ως εκ τούτου, οι σωληνωτοί μαστοί δεν γίνονται εμφανείς μέχρι την εφηβεία, αλλά όταν οι μαστοί αρχίζουν να παίρνουν την ενήλικη μορφή τους. Ουσιαστικά, οι σωληνωτοί μαστοί προκαλούνται από μια κήλη του ιστού του μαστού στην θηλή, προκαλώντας επέκταση του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν το στήθος αρχίσει να αναπτύσσεται κατά την εφηβεία, εμποδίζεται η επέκταση του μαστού στους οριζόντιους ή/και κατακόρυφους άξονες, προκαλώντας συστολή και επομένως στενότερη βάση. Άλλα χαρακτηριστικά των σωληνωτών μαστών περιλαμβάνουν διευρυμένες και/ή διογκωμένες θηλές, μεγάλη απόσταση μεταξύ των μαστών και ελάχιστο ιστό του μαστού.

Η διάγνωση των σωληνωτών μαστών βασίζεται στην εμφάνιση του μαστού. Τα ακόλουθα είναι χαρακτηριστικά των σωληνωτών μαστών:

Επιμήκυνση και κυλινδρικό σχήμα μαστού

Κήλη του ιστού του μαστού στο σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω

Στενό πλάτος του μαστού

Πεπλατυσμένο σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω

Υπανάπτυκτοι μαστοί

Ασσυμετρία μαστών

Οι σωληνωτοί μπορούν να βελτιωθούν με την Πλαστική Χειρουργική. Μία από τις πιο κοινές διαδικασίες για τη διόρθωση των σωληνωτών μαστών είναι η τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης με ανόρθωση μαστών (αυξητική μαστοπηξία). Σε περιπτώσεις σωληνωτών μαστών με ασυνήθιστα μεγάλες θηλαίες άλω, μπορεί να γίνει χειρουργική μείωση του συνολικού μεγέθους των θηλών.