ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η αιτιολογία των αφεστώτων ώτων (πεταγμένα αυτιά) είναι κυρίως κληρονομική. Η διαπίστωση των αφεστώτων ώτων γίνεται σχεδόν αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Το ποσοστό εμφάνισης είναι περίπου 5%

Συνήθως οι γονείς προσφεύγουν στον Πλαστικό Χειρουργό για να ζητήσουν βοήθεια όταν τα παιδιά αρχίζουν το σχολείο, η επέμβαση όμως μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία

Με την επέμβαση, όπου η τομή γίνεται στο πίσω μέρος του ωτός, αποκολλάται και μορφοποιείται ο χόνδρος κατά τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά όμορφο αλλά και ταυτόχρονα λειτουργικό.

Η επέμβαση γίνεται αναίμακτα και ανώδυνα στο ιατρείο ή σε κλινική και ο ασθενής παραμένει για κάποιες ώρες. Επανέρχεται στις δραστηριότητες του σε 2 με 3 ημέρες και η αφαίρεση των ραμμάτων γίνεται σε 6-7 ημέρες.