ΚΟΙΛΙOΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η αυξομείωση του βάρους τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, και η εγκυμοσύνη στις γυναίκες οδηγεί στην αποδόμηση του κοιλιακού δέρματος, την υπέρμετρη πολλές φορές συσσώρευση λίπους και στην ανώμαλη θέση του κοιλιακού τοιχώματος

Η επέμβαση της κοιλιοπλαστικής διορθώνει τα κακώς κείμενα με την αφαίρεση της περίσσιας του δέρματος και του λιπώδους ιστού καθώς και την επανατοποθέτηση των κοιλιακών μυών στη φυσιολογική τους θέση.

Η επέμβαση γίνεται σε συνθήκες χειρουργείου και διαρκεί περίπου 2 με 3 ώρες. Εξέρχεται την επόμενη ημέρα και η επιστροφή στις δραστηριότητες γίνεται σε μια βδομάδα. Η δε αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται μετά το πέρας 4 εβδομάδων

Πολλές φορές η κοιλιοπλαστική συνδυάζεται αρμονικά με την λιποαναρρόφηση της ίδιας ή γειτονικής περιοχής

Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και συνοψίζονται στις παρακάτω

  • Μετεγχειρητικό αιμάτωμα- παρόχετευση
  • Υποδόρροια συλλογή λεμφικού υγρού-παρακέντηση
  • Νέκρωση των χειλέων του τραύματος- καθυστερεί την επούλωση
  • Ορατή εμφάνιση ουλής